• کاردانی
    کارشناسی
    کارشناسی ارشد

خبرنامه

ادامه مطلب

گروه های آموزشی

معرفی گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتقاعی مهرگان محلات

ادامه مطلب

ثبت نام ها

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانی به کارشناسی

ادامه مطلب

تقویم آموزشی

شروع ترم تحصیلی: 94/11/17 لغایت 95/3/27 تاریخ انتخاب واحد: 94/11/07 لغایت 94/11/12

تاریخ حذف و اضافه:94/11/17 لغایت 94/11/21 تاریخ حذف تک درس:95/02/05 لغایت 95/02/08

تاریخ برگزاری امتحانات: 95/03/16 لغایت 95/03/27

اطلاعیه هایاطلاعیه شهریه سال تحصیلی95-94

به اطلاع دانشجویان می رساند بر اساس مصوبه هیات امناء میزان افزایش شهریه برای سال تحصیلی 95-1394 پانزده درصد(15%) نسبت به سال گذشته می باشد

اطلاعیه دروس معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان دروس معرفی به استاد : دریافت فرم معرفی به استاد از تاریخ 94/11/17 لغایت 94/11/21 و تاریخ امتحان 94/11/26 می باشد

اطلاعیه صندوق رفاه

اطلاعیه درخصوص بدهکاران صندوق