• کاردانی
    کارشناسی
    کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

فرم های کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

گروه های آموزشی

معرفی گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتقاعی مهرگان محلات

ادامه مطلب

ثبت نام ها

ثبت نام بدون آزمون

ادامه مطلب

تقویم آموزشی

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند طبق اعلام قبلی بازه انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان 1 الی 7 شهریور ماه 94 می باشد و این زمان تمدید نخواهد شد.دانشجویانی که به هر دلیل در بازه زمانی فوق انتخاب واحد ننمایند در نیمسال اول به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی فقط 14 واحد و به دانشجویان کارشناسی ارشد 8 واحد ارائه خواهد شد

قابل توجه داوطلبین رشته معماری -کاردانی به کارشناسی :به اطلاع می رساند طبق اصلاحیه دفترچه آزمون کاردانی به کارشناسی در تاریخ 94/05/11 و 94/05/12 در زمان دریافت کارت آزمون می توانند با انتخاب کد 4651 این رشته محل را انتخاب نمایند.

اطلاعیه هایاطلاعیه دانشجویان رشته معماری

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته جهت سال تحصیلی 95-94 از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش صادر گردید. دانشجویان میتوانند در زمان انتخاب رشته،این کد رشته محل را انتخاب نمایند

قابل توجه داوطلبین رشته معماری

به اطلاع می رساند طبق اصلاحیه دفترچه آزمون کاردانی به کارشناسی در تاریخ 94/05/11 و 94/05/12 در زمان دریافت کارت آزمون می توانند با انتخاب کد 4636 این رشته محل را انتخاب نمایند

اطلاعیه شهریه سال تحصیلی95-94

به اطلاع دانشجویان می رساند بر اساس مصوبه هیات امناء میزان افزایش شهریه برای سال تحصیلی 95-1394 پانزده درصد(15%) نسبت به سال گذشته می باشد

اطلاعیه رشته طراحی صنعتی

انتخاب واحد دانشجویان رشته طراحی صنعتی در روزهای حذف و اضافه 94/6/29 الی 94/7/1 انجام خواهد شد

مشکل سنوات دانشجویان

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد با مشکل اتمام سنوات روبرو هستند و امکان انتخاب واحد برای آنها وجود ندارد می رساند،لازم است جهت موافقت ادامه تحصیل ایشان،درخواست تنظیم شده خودراحداکثر تا مورخ 94/6/7 به دبیر شورای آموزشی موسسه آقای مهندس رحیمی تحویل دهند.بدیهی است امکان انتخاب واحد پس از موافقت شورا میسر می باشد