• کاردانی
    کارشناسی
    کارشناسی ارشد

خبرنامه

اطلاعیه رشته های موسسه آموزش عالی مهرگان محلات در مقطع کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

گروه های آموزشی

معرفی گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتقاعی مهرگان محلات

ادامه مطلب

ثبت نام ها

تبریک کسب رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

تقویم آموزشی

شروع ترم تحصیلی: 94/11/17 لغایت 95/3/27 تاریخ انتخاب واحد: 94/11/07 لغایت 94/11/12

تاریخ حذف و اضافه:94/11/17 لغایت 94/11/21 تاریخ حذف تک درس:95/02/05 لغایت 95/02/08

تاریخ برگزاری امتحانات: 95/03/16 لغایت 95/03/27

اطلاعیه هایاطلاعیه 1

اطلاعیه معرفی به استاد تابستان 95

اطلاعیه 2

دانلود فرم معرفی به استاد

اطلاعیه 3

حکم دبیر کانون دانشجویی هلال احمر